018-055/2019

opravilna številka zadeve

018-055/2019

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) GEOTOČKA d.o.o. in 2.) PARS d.o.o. in DEZIS, d.o.o.

predmet javnega naročila

ZAJEM DODATNIH PODATKOV IN IZDELAVO DODATNIH GEODETSKIH PODLAG ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD III. RAZVOJNA OS

datum odstopa zadeve

19.04.2019