018-053/2019

opravilna številka zadeve

018-053/2019

naziv naročnika

Občina Škofja Loka

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira izvajalca geodetskih in premoženjsko-pravnih storitev v zvezi s pridobitvijo zemljišč za projekt "Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe

datum odstopa zadeve

17.04.2019