018-050/2019

opravilna številka zadeve

018-050/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Dean Starc s.p.

predmet javnega naročila

Analiza uporabe njiv za potrebe ocena zalog ogljika 2019

datum odstopa zadeve

12.04.2019