018-049/2019

opravilna številka zadeve

018-049/2019

naziv naročnika

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

OMW SLOVENIJA, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup pogonskega goriva in kurilnega olja, v sklopu 1 in 2

datum odstopa zadeve

11.04.2019