018-048/2019

opravilna številka zadeve

018-048/2019

naziv naročnika

Luka Koper d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VD CONTROLING, skladiščenje in pretovarjanje d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira izvajalcev storitve industrijskega čiščenja, v sklopu 2: "Storitev čiščenja sistema gumijastih tračnih transporterjev za sojo na terminalu za sipke tovore in čiščenja sistema gumijastih tračnih transporterjev za premog in železovo rudo"

datum odstopa zadeve

09.04.2019