018-069/2019

opravilna številka zadeve

018-069/2019

naziv naročnika

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GE Boiler Deutschland GmbH, Podružnica v Sloveniji

predmet javnega naročila

Zamenjava visokotlačne turbine

datum odstopa zadeve

15.05.2019