018-044/2019

opravilna številka zadeve

018-044/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) AŽD Praha s.r.o. in 2.) Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility d.o.o. on Ostria d.o.o.

predmet javnega naročila

Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.

datum odstopa zadeve

01.04.2019