018-100/2019

opravilna številka zadeve

018-100/2019

naziv naročnika

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

STANINVEST d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira upravnika najemnih stanovanj in večstanovanjskih stavb za obdobje treh let

datum odstopa zadeve

26.06.2019