018-032/2019

opravilna številka zadeve

018-032/2019

naziv naročnika

Občina Luče

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LESNINA MG OPREMA, d.d.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža opreme za Športni center Luče

datum odstopa zadeve

08.03.2019