018-031/2019

opravilna številka zadeve

018-031/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

J.S. Evro-Medical company d.o.o.

predmet javnega naročila

POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE

datum odstopa zadeve

08.03.2019