018-030/2019

opravilna številka zadeve

018-030/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.

predmet javnega naročila

A-73/18 - NOVO CESTA PROLETARSKIH BRIGAD - LIMBUŠKA: 1. ETAPA: GRADBENA DELA

datum odstopa zadeve

08.03.2019