018-029/2019

opravilna številka zadeve

018-029/2019

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TOSA INU, trgovina in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Opravljanje storitev čiščenja prostorov in okolice Fakultete za upravo

datum odstopa zadeve

05.03.2019