018-026/2019

opravilna številka zadeve

018-026/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Cardio d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP ELEKTROD ZA ENKRATNO UPORABO

datum odstopa zadeve

28.02.2019