018-020/2019

opravilna številka zadeve

018-020/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GH Holding d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več JZZ in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

datum odstopa zadeve

11.02.2019