018-018/2019

opravilna številka zadeve

018-018/2019

naziv naročnika

Zdravstveni dom Ptuj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HERMES ANALITICA d.o.o.

predmet javnega naročila

Poslovni najem 2 hematoloških analizatorjev z vzdrževanjem in dobavo vseh potrošnih materialov

datum odstopa zadeve

07.02.2019