018-017/2019

opravilna številka zadeve

018-017/2019

naziv naročnika

Nacionalni inštitut za javno zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pfizer Export b.v.

predmet javnega naročila

Nakup cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi

datum odstopa zadeve

04.02.2019