018-166/2019

opravilna številka zadeve

018-166/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ALVIDIS d.o.o.

predmet javnega naročila

GASILSKA OPREMA ZA GAŠENJE POŽAROV

datum odstopa zadeve

24.09.2019