018-015/2019

opravilna številka zadeve

018-015/2019

naziv naročnika

Plinovodi, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOLEKTOR KOLING, d.o.o.

predmet javnega naročila

Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice TE-TOL

datum odstopa zadeve

25.01.2019