018-014/2018

opravilna številka zadeve

018-014/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SŽ - ŽGP, d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko

datum odstopa zadeve

25.01.2019