018-013/2018

opravilna številka zadeve

018-013/2018

naziv naročnika

Mestna občina Slovenja Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ENERGO PROJEKT d.o.o.

predmet javnega naročila

Prenova garderob v športnem centru Slovenj Gradec

datum odstopa zadeve

25.01.2019