018-011/2019

opravilna številka zadeve

018-011/2019

naziv naročnika

Javno komunalno podjetje Kočevje d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MAKSMAIL, prenos poštnih pošiljk, d.o.o.

predmet javnega naročila

Tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje računov ter drugih tiskovin v obdobju dveh let

datum odstopa zadeve

22.01.2019