018-006/2019

opravilna številka zadeve

018-006/2019

naziv naročnika

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Eurotronik Kranj d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža sestrskega klica, rekonstrukcija električnih inštalacij in električne opreme v objektu Vrtnica

datum odstopa zadeve

10.01.2019