018-003/2019

opravilna številka zadeve

018-003/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d.

predmet javnega naročila

Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, v sklopu 2

datum odstopa zadeve

07.01.2019