018-002/2019

opravilna številka zadeve

018-002/2019

naziv naročnika

Dom upokojencev Gradišče

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GINEX INTERNATIONAL d.o.o.

predmet javnega naročila

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče

datum odstopa zadeve

04.01.2019