018-226/2018

opravilna številka zadeve

018-226/2018

naziv naročnika

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mikrografija d.o.o.

predmet javnega naročila

JAVNO NAROČILO "IZDELAVA, VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA« Z OZNAKO GOZD-PDJ"

datum odstopa zadeve

27.12.2018