018-224/2018

opravilna številka zadeve

018-224/2018

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telekom Slovenije d.d.

predmet javnega naročila

Nujna nadgradnja IKT opreme v SB SG

datum odstopa zadeve

19.12.2018