018-035/2019

opravilna številka zadeve

018-035/2019

naziv naročnika

Mestna občina Novo mesto

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Atelje Marko Mušič podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava novelacije projekta za izvedbo (PZI) za prenovo stavbe Rozmanova ulica 26 in ureditve atrija - Knjižnica Mirana Jarca

datum odstopa zadeve

19.03.2019