018-221/2018

opravilna številka zadeve

018-221/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PNEV-CAR NOVA, d.o.o.

predmet javnega naročila

VARNOSTNO POŽARNA UREDITEV POLIGONA 208, po sistemu "ključ v roke"

datum odstopa zadeve

13.12.2018