018-216/2018

opravilna številka zadeve

018-216/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MONOLIT informacijski sistemi d.o.o. in Telekom Slovenije, d.d.

predmet javnega naročila

Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP v sklopu 1:"Razvoj rešitve za integracijo upravljanja prometa"

datum odstopa zadeve

07.12.2018