018-214/2018

opravilna številka zadeve

018-214/2018

naziv naročnika

Premogovnik Velenje, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INVEC REMACON d.o.o.

predmet javnega naročila

JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL, v sklopu A:"JEKLENO LOČNO PODPORJE TH29"

datum odstopa zadeve

06.12.2018