018-212/2018

opravilna številka zadeve

018-212/2018

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LABENA d.o.o.

predmet javnega naročila

Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let

datum odstopa zadeve

04.12.2018