018-010/2019

opravilna številka zadeve

018-010/2019

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SANI ČISTILNI SERVIS SANEL KREMIĆ s.p.

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev čiščenja za potrebe Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani

datum odstopa zadeve

17.01.2019