018-211/2018

opravilna številka zadeve

018-211/2018

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SANI ČISTILNI SERVIS SANEL KREMIĆ s.p.

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev čiščenja za potrebe Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani

datum odstopa zadeve

03.12.2018