018-210/2018

opravilna številka zadeve

018-210/2018

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kemofarmacija d.d.

predmet javnega naročila

Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2

datum odstopa zadeve

30.11.2018