018-207/2018

opravilna številka zadeve

018-207/2018

naziv naročnika

Socialno varstveni zavod Hrastovec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ECOLAB, d.o.o.

predmet javnega naročila

DOBAVA PRALNIH SREDSTEV

datum odstopa zadeve

27.11.2018