018-205/2018

opravilna številka zadeve

018-205/2018

naziv naročnika

Univerza na Primorskem Universita del Litorale

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira izvajalca inženirske storitve projektnega vodenja za pripravo dokumentacije za izvedbo sanacije objekta Univerzitetni kampus Livade v Izoli

datum odstopa zadeve

23.11.2018