018-198/2018

opravilna številka zadeve

018-198/2018

naziv naročnika

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Strabag d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 in sklop 2: E3

datum odstopa zadeve

15.11.2018