018-025/2019

opravilna številka zadeve

018-025/2019

naziv naročnika

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDICOP - SPECIALNA OPREMA d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP URGENTNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

datum odstopa zadeve

27.02.2019