018-195/2018

opravilna številka zadeve

018-195/2018

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d.

predmet javnega naročila

Razvoj pilotnega IKT projekta - podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja

datum odstopa zadeve

13.11.2018