018-194/2018

opravilna številka zadeve

018-194/2018

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Celje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AKTIVA VAROVANJE, d.d.

predmet javnega naročila

Fizično in tehnično varovanje v Splošni bolnišnici Celje za obdobje treh (3) let

datum odstopa zadeve

13.11.2018