018-204/2018

opravilna številka zadeve

018-204/2018

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

FARMADENT, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup zdravila INFLIKSIMAB

datum odstopa zadeve

22.11.2018