018-184/2018

opravilna številka zadeve

018-184/2018

naziv naročnika

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lesnina MG oprema, d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba GOI del pri obnovi in energetski sanaciji Vile Podrožnik

datum odstopa zadeve

26.10.2018