018-188/2018

opravilna številka zadeve

018-188/2018

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Olympus Czech Group podružnica Ljubljana

predmet javnega naročila

Najem opreme za endoskopski ultrazvok z vključenim vzdrževanjem za obdobje 5. let

datum odstopa zadeve

05.11.2018