018-005/2019

opravilna številka zadeve

018-005/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.

predmet javnega naročila

Vrednotenje prispevkov OP 2014-2020 k nacionalnim ciljem Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi

datum odstopa zadeve

10.01.2019