018-177/2018

opravilna številka zadeve

018-177/2018

naziv naročnika

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IRGO consulting d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba vrtin za potrebe okoljskega monitoringa podzemnih vod na lokaciji odlagališča NSRAO Vrbina, Krško

datum odstopa zadeve

17.10.2018