018-174/2018

opravilna številka zadeve

018-174/2018

naziv naročnika

Nacionalni inštitut za javno zdravje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

predmet javnega naročila

Poštne storitve

datum odstopa zadeve

11.10.2018