018-021/2019

opravilna številka zadeve

018-021/2019

naziv naročnika

Slovenske železnice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Extra Lux, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš, za sklop 1

datum odstopa zadeve

15.02.2019