018-173/2018

opravilna številka zadeve

018-173/2018

naziv naročnika

Slovenske železnice

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Extra Lux, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš, za sklop 1

datum odstopa zadeve

09.10.2018