018-172/2018

opravilna številka zadeve

018-172/2018

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SES, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava kostanjevih drogov

datum odstopa zadeve

08.10.2018