018-171/2018

opravilna številka zadeve

018-171/2018

naziv naročnika

Javno podjetje Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o., s.r.l.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ELBI, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in vzdrževanje prometne opreme

datum odstopa zadeve

08.10.2018