018-170/2018

opravilna številka zadeve

018-170/2018

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Sanolabor d.d.

predmet javnega naročila

Nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev, v sklopu A: št. 1 in 15 in v sklopu B: št. 6 in 7

datum odstopa zadeve

05.10.2018