018-168/2018

opravilna številka zadeve

018-168/2018

naziv naročnika

Eles, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ENCRON d.o.o.

predmet javnega naročila

RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov

datum odstopa zadeve

03.10.2018